Jakie są najważniejsze surowce energetyczne w Polsce?

Rozwój energetycznego przemysłu w naszym kraju zdeterminowany jest paroma czynnikami, które oferują możliwość rozwoju takiej branży przemysłu. Są to surowce mineralne, rynki zbytu, wykwalifikowana pracująca kadra i baza przewozowa, która zapewnia prędki i niedrogi przesył wytworzonej energii.
Dzisiejszy świat jest uzależniony od energii elektrycznej, ponieważ wszelkie branże życia społeczno-gospodarczego potrzebują dostaw prądu.

geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com

Postęp technologiczny również wymusił całkowite uzależnienie przemysłu od dostaw energii, a przemysł bez energii nie byłby w stanie działać. Podobnie jak gospodarstwa indywidualne. energia elektryczna wykorzystywana jest przez wszystkie gałęzie przemysłowe oraz rolnictwo. Każdy człowiek również korzysta z energii elektrycznej choćby włączając światło. Wszystko to sprawia, że każdy kraj stara się o stałe dostawy dla sektorów gospodarki i dąży do zachowania samodzielności energetycznej. Państwa wysoko rozwinięte z zasady zużywają o wiele większe ilości energii elektrycznej, a państwa biedniejsze – mniej.
Struktura wytwarzania energii elektrycznej w dużej mierze jest zdeterminowana posiadanymi mineralnymi materiałami oraz zasobami złóż tych właśnie surowców. Podstawowymi surowcami energetycznymi w naszym kraju są węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, torf, energia instalacje fotowoltaiczne szczecin słońca, energia wiatru oraz pierwiastki promieniotwórcze. Występują one w różnych ilościach. Niezwykle nierzadko są sprowadzane tak, aby zaspokojone było zapotrzebowanie energetyczne Polski. Wspomniane wcześniej źródła energetyczne dostarczają energii cieplnej i energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych oraz do zakładów. Fundamentalny surowiec energetyczny w naszym kraju to węgiel kamienny i stanowi on prawie 60% wytwarzanej energii.

Innym surowcem energetycznym jest węgiel brunatny, który dostarcza oKOŁO 35% energii. Oba te surowce są największymi zasobami surowcowymi Polski. Na ich wydobyciu opiera się energetyka cieplna, gdyż wytwarzanie energii miejsce ma w elektrowniach cieplnych, które są opalane węglem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*