Czy możemy przechowywać paliwo w specjalnych zbiornikach? Z jakiego rodzaju wiąże się to uregulowaniami?

Niekiedy zjawiają się wątpliwości takiego rodzaju, jak odróżnić stację paliw od zbiornika, który jest stosowany na potrzeby własne przedsiębiorstwa? Jak prawnie wygląda taka sytuacja?

paliwo

Autor: Robert Couse-Baker
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejszym kryterium, który odróżnia stację paliwa od zbiornika na paliwo używanego dla potrzeb własnych, jest dystrybucja paliwa podmiotom zewnętrznym. Przedsiębiorca, który nabył już paliwo, czyli posiada fakturę i przetrzymuje je w magazynie w zbiorniku w celu tankowania własnych samochodów rzeczywiście nie jest przedsiębiorcą, który prowadzi stację paliw według definicji Ministra Gospodarki. Najważniejsze dokumenty w tej dziedzinie, to ten z dnia 21 listopada 20005 w sprawie warunków technicznych, które muszą spełniać bazy oraz stacje paliw płynnych.

W zgodzie z definicją, która znajduje się w tej ustawie, stacja paliw jest obiektem budowlanym, w skład którego wchodzić mogą budynki, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, naziemne zbiorniki gazu płynnego czy instalacje technologiczne ,spośród jakich wyróżnić możemy zwłaszcza te do załadunku paliw płynnych.

kanister

Autor: Nuraishah Bazilah Affandi
Źródło: http://www.flickr.com

Zbiornik naziemny stosowany dla potrzeb zakładu nie staje się stacją paliw, to zdecydowanie podkreśla Ministerstwo. Jednak, tego typu zbiornik paliwa, jaki jest wykorzystywany dla wymagań własnych podlega dozorowi technicznemu. Przedsiębiorca który korzysta z niego nie musi spełniać rygorystycznych wymagań, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo, prowadzące stację paliw, lecz musi stosować się do pewnych przepisów, by zachować bezpieczeństwo.

Aby znaleźć podobne informacje na omawiane zagadnienie spójrz na link (www.arapneumatik.pl/k-25-silowniki-pneumatyczne), a przeczytasz w tamtym miejscu niezwykle ciekawe dane, które zostaną Ci w głowie.

takie sytuacje mają miejsce też często, jak jakaś firma ma zbiorniki olejowe – pojemniki do magazynowania oleju napędowego i opałowego.

Taka firma, która posiada zbiornik na własne potrzeby powinna tak naprawdę stosować się do przepisów Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w obszarze warunków technicznych dozoru technicznego. W odróżnieniu od przedsiębiorcy, jaki zarządza stacją paliw, osoba, jaka wykorzystuje zbiornik dla własnych potrzeb nie musi mieć koncesji. Nie zmienia to jednak faktu, iż stosowanie zbiorników naziemnych dla potrzeb własnych przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością zdobycia właściwych pozwoleń. Jednocześnie, zdobycie tego typu dokumentów nie wpłynie na to, że zbiorniki naziemne mogą być wykorzystywane dla sprzedaży paliw. Zdobycie tego typu decyzji nie wpłynie również na konieczność wystąpienia o pozwolenie na obrót paliwami ciekłymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*