Jak należy nakładać masę bitumiczną do uzyskania izolacji przeciwwilgociowej a jak do uzyskania izolacji przeciwwodnej?

Zadanie bitumicznych mas izolacyjnych to przeważnie ochrona poszczególnych części w domu przed zalaniem lub zawilgoceniem. Tego typu masy mogą tworzyć na płaszczyźnie, która jest zabezpieczana szczelną powłokę, która jest powłoką nieprzepuszczającą wody.

Czytaj dalej →