Wytwarzasz cokolwiek? Zauważ, jak zdołasz usprawnić działanie swego zakładu!

Każdy przedsiębiorca zaangażowany w sektorze przemysłowym rozumie, jak zasadnicze jest wychwytywanie miernych tworów i usuwanie ich z linii produkcyjnej. Tym bardziej zdaje sobie sprawę, jak cudownie byłoby zupełnie zmniejszać straty wypływające z produkcji niepełnowartościowych towarów.

firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
W sektorze przemysłowym szerokie zastosowanie znajdują systemy wizyjne (EyeC). Nazywane są inaczej wizją przemysłową. Są to zestawy kamer, sprzętu oświetleniowego, komputerów i innych pomocnych urządzeń, których obowiązkiem jest wyłapanie danych o błędnie wytworzonych wytworach oraz przetworzenie tychże danych w taki sposób, ażeby usunąć je z taśmy produkcyjnej. Zależnie od klasy kamery i dyspozycji obliczeniowej komputera wykonalne jest pomiar w ten sposób np. koloru, formy, faktury czy położenia określonego przedmiotu. Zsynchronizowanie takiego układu z robotami przemysłowymi umożliwia bez mała natychmiast reagować na zasygnalizowane błędy.
W polskich warunkach wizji przemysłowej eksploatuje się przeważnie do inspekcji. Tak zwana wizyjna kontrola jakości umożliwia usunięcie fatalnych towarów już po sfinalizowaniu toku produkcji .

Jeżeli wykorzystana w niniejszym artykule retoryka do Ciebie przemawia, to zobacz tutaj podobne porady – one dotyczą zbliżonej problematyki.

Można uznać, iż jest to stosunkowo opóźniona reakcja. Jednocześnie jednak, dzięki temu można usunąć z obiegu nawet kompletną serię kiepsko zrealizowanych materiałów, zanim jeszcze trafi do składów i zepsuje renomę producentowi.

Tym samym zastosowanie wizyjnej kontroli jakości powinno być już kanonem w szanujących się warsztatach produkcyjnych. Jest to w szczególności istotne w sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym czy motoryzacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*