Czym zajmuje się przemysł ciężki i dla kogo wytwarza swe dobra?

Pod pojęciem przemysłu pojmujemy tego typu sektor produkcji materialnej, w którym ma miejsce zdobywanie zasobów wiążących się z naturą oraz dostosowywanie ich do określonych zapotrzebowań ludzkich.
Ma to miejsce na dużą skalę, na regułach podziału pracy oraz przy wykorzystaniu urządzeń.

zestaw śrub i wkrętów

Autor: Yotoen
Źródło: http://www.flickr.com
biznes

Autor: WOCinTech Chat
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwój przemysłu jest w stanie decydować o poziomie i postępie rozrostu gospodarki, gdyż jest to jedyny sektor gospodarki, jaki produkuje środki pracy. Istnieją różne role gospodarki a jedną z nich jest funkcja produkcyjna, zatem pozyskiwanie i przetwarzanie. Rola społeczna dotyczy postępu techniki montażowej, miejsca pracy i polepszenia warunków życia. Rola przestrzenna to przyspieszanie mechanizmów urbanizacyjnych, rozwój miejscowości albo przekształcenie przyrody. Funkcja efektywna gospodarki ma związek z produkcją różnorodnych dóbr, energii lub pozyskiwanie surowców mineralnych. Przemysł (Kotły parowe) można by rozdzielić również na takie podgrupy jak przemysł lekki i przemysł ciężki.

droga w budowie

Autor: thisisbossi
Źródło: http://www.flickr.com
Przemysł ciężki to taki dział gospodarki, który jest związany m.in. z realizacją półproduktów oraz maszyn. W większej części wytwarza dla pozostałych gałęzi gospodarki gospodarczych, nie natomiast dla klientów indywidualnych. Przemysł lekki natomiast to taki dział gospodarki, który wiąże się z produkcją artykułów dla konsumentów, zatem towarów do użytku. Zawiera on m.in. wytwarzanie dzianin, tkanin, odzieży, butów czy też galanterii skórzanej oraz tekstylnej. Chodzi tutaj o przemysł odzieżowy, włókienniczy czy też skórzany. Istnieje również przemysł ceramiczny i szklany.

Przykładowo przemysł spożywczy to taki dział gospodarki, który zajmuje się produkowaniem towarów oraz półproduktów przeznaczonych do spożywania. Chodzi tu o towary mleczne, mięsne czy też pieczywo, nabiał towary cukiernicze, napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*