Znaczenie przemysłu ciężkiego w gospodarce .

Pewnym z najstarszych przemysłów jest hutnictwo. Wytapialiśmy przeróżnego typu metale od tysiącleci. Ta umiejętność tycząca się konkretnego metalu, np. żelaza, określa początek kolejnej ery historycznej na danym obszarze. możemy przeto przyjąć, iż umiejętność ta ma duże znaczenie. Istotnie tak było i jest do tej pory. Rzecz jasna wykorzystanie akurat owej zdobyczy technologicznej do wyznaczenia ram czasowych jakiegoś okresu w historii jest czysto naukowe jak też wynika właściwie z wygody. Przedmioty metalowe są stosunkowo trwałe, dlatego łatwo je identyfikować.

Czytaj dalej →